jueves, 3 de abril de 2014

Sessio secunda Castris Caeciliis habita

Heri nōnnūllī latīnē loquentēs, cuius numerus in diēs crescit, convēnīmus in Facultāte Philosophiae et Litterārum. Ibi locūtī sumus de variīs rēbus venustē et iucundē. Fuit quī dē carminibus quae "blues" nōminantur ōrātiōnem fecerit; item quī magnificam laudātiōnem fūnebrem Turiae lēgerit; etiam quī fābulam "Habēmus Mammam" nuncupātam egerit; postrēmō quī de quōdam carmine hodiernō, quod grex "Burning" modulātus est, facētiam scholasticam nārrāverit.

Gaudēmus quod nōnnūllī professōrēs et discipulī litterārum classicārum conventuī nostrō interfuerunt: Circulus Latīnus Lūsitānus crescere vidētur.

Tandem dēcrēvimus conventum proximum Emeritae habitūrum, diē XXIX mēnsis Aprīlis. Omnēs vōs, quī linguam latīnam amātis et latīnē garrīre nōn timētis, exspectāmus.

No hay comentarios:

Publicar un comentario